栏目 > 通知公告
¹ØÓÚ2014Äê¶Èרҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸ÚλÄâ½úÉýÇé¿öµÄ¹«Ê¾
时 间:2015-05-15 00:00:00   来 源:    作者:   浏览量:

  

 

º£ÄÏÈí¼þÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ

¹ØÓÚרҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸ÚλÄâ½úÉýÇé¿öµÄ¹«Ê¾

¸÷λ½ÌÖ°¹¤£º                                                    ΪÁË×öºÃ¶ÔѧԺרҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸Úλ½úÉý¹¤×÷£¬Ñ§ÔºÈËÊ´¦ÔÚ¿ÆÑÐÉ豸´¦¡¢½ÌÎñ´¦µÈ²¿ÃŵÄÅäºÏÏ£¬¶ÔÉ걨רҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸Úλ½úÉýÈËÔ±½øÐÐÏà¹ØÊý¾ÝµÄ²É¼¯¼°ºË¶Ô¡£¸ù¾Ý¡¶º£ÄÏÈí¼þÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ¹ØÓÚ2014Äê¶Èרҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸Úλµ÷Õûʵʩ·½°¸¡·£¨ÇíÈíÔº¡²2015¡³22ºÅ£©µÄ¹æ¶¨ÒÔ¼°Ñ§Ôº×¨Òµ¼¼ÊõÈËÔ±¸ÚλµÄ¿ÕȱÇé¿ö£¬ÔÚѧԺרҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸ÚλÉèÖÃʵʩ¹¤×÷Á쵼С×éµÄÁ쵼ϣ¬³ÉÁ¢ÁËרҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸Úλ½úÉýÆÀί»á£¬ÆÀί»áÓÚ2015Äê4ÔÂ22ÈÕÕÙ¿ª»áÒ飬¶ÔËùÓвÎÆÀÈËÔ±ÖðÏîÆÀÒé¡¢´ò·Ö¡£¾­Ôº³¤°ì¹«»áÒéÌÖÂÛ¾ö¶¨£¬Äâ½úÉýФÓÑÈÙµÈ43λͬ־µÄרҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸Úλ¡£ÏÖ½«½úÉýÇé¿öÓèÒÔ¹«Ê¾£¨¼û¸½±í£©¡£

Èô¶Ô¹«Ê¾Çé¿öÓÐÒìÒ飬¿ÉÊéÃæ·´À¡£¨Òâ¼ûÏäÉèÔÚ×ۺϰ칫¥һ¥£©»òµç»°·´À¡¡£

¹«Ê¾Ê±¼ä£º2015Äê5ÔÂ15ÈÕ¡«2015Äê5ÔÂ21ÈÕ

¼à¶½²¿Ãż°µç»°£º

¼Íί°ì¹«ÊÒ£ºÍõ  ÌΣ¨31690977£©

ÈË  Ê  ´¦£º³ÂÒµ¶÷£¨31690658£©

            

                            

                                º£ÄÏÈí¼þÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ

                                 2015Äê5ÔÂ15ÈÕ

 

 

º£ÄÏÈí¼þÖ°Òµ¼¼ÊõѧԺ

¸÷רҵ¼¼ÊõÈËÔ±¸ÚλÄâ½úÉýÇé¿öÒ»ÀÀ±í

£¨ÒÔÐÕÊϱʻ­ÎªÐò£©

Ëļ¶½úÉýÈý¼¶£¨½ÌÊÚ£¬1ÈË£©£º

ФÓÑÈÙ

Áù¼¶½úÉýÎ弶£¨¸±½ÌÊÚ£¬2ÈË£©£º

ÁõÃ÷Åô¡¢³ÂÍ¢·æ

Æß¼¶½úÉýÁù¼¶£¨¸±½ÌÊÚ£¬1ÈË£©£º

¬´«¼ª

Ê®¼¶½úÉý¾Å¼¶£¨Öм¶£¬27ÈË£©£º

Âí  ÁÁ¡¢Íõ´óɽ¡¢ÍõÒÕ誡¢Íõƽ¾ù¡¢Íõ  Õê¡¢ÍõÖÇÖÒ¡¢Íõ  Ñà

ÀîÎÄ·æ¡¢Àî  Ãô¡¢Áõ·½Ã÷¡¢ÆëÔ²»ª¡¢ãÆ¿ýÓ±¡¢³ÂÒÕ׿¡¢ÑîÑÇ»Ô

Ñî  ¾§¡¢ºÎн­¡¢ÎâÝÍ浡¢Õźì¾ê¡¢ÕÅ  ºé¡¢ÁÖÌìÓî¡¢»Æ  ¹û

»ÆÏþåú¡¢¹¨  Àò¡¢½¯Ðã¾ê¡¢Ì·  »Ô¡¢ÀèÃ÷Öé¡¢ÅË  Ƽ

Ê®¶þ¼¶½úÉýʮһ¼¶£¨ÖúÀí¼¶£¬12ÈË£©£º

Íõ¾ýÓÓ¡¢Íõ  ϼ¡¢Àî  Ó±¡¢Ñî  Ã÷¡¢ÎâÀö¾ý¡¢ÕÅÑÞÅô¡¢Å·ÑôÐÇÔÂ

ºØФÔÆ¡¢ÄªÔó¾ü¡¢¹¨  Ñ©¡¢À×»ª¾ü¡¢´÷×æ¹ú

地址:海南省琼海市富海路128号 邮政编码:571400 电话:0898-31690658 E-mail:yaoj303@mail.hnspi.edu.cn @版权所有 2016-2017 海南软件职业技术学院人事处
琼ICP备12001104   技术支持:网络信息中心   网站地图   站长统计